เก็บปลาร้าใส่ภาชนะให้ไม่มีกลิ่นรบกวนเมื่อต้องส่งข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศ

You are here:
Go to Top