เทคนิคในการเลือกซื้อน้ำปลาร้าเพื่อให้ได้ทานของที่ได้มาตรฐาน

  อาหารแต่ละเมนูนั้น หากต้องการจะทำให้ออกมามีรสชาติดีและเป็นที่ถูกปากของใครหลาย  ๆ คนได้นั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่การคัดสรรเลือกวัตถุดิบ หากเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ  ก็จะทำให้อาหารเมนูนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย